మిరప సాగు విధానం – Chilli Cultivation in Telugu

మిరపను మన తెలుగు రైతులు ఎర్రబంగారంగా  పిలిచుకుంటారు. ఈ పంటలో కొన్ని మెళకువలు పాటిస్తే సంపద కుడా ఆ స్థాయిలో ఉంటుంది.  నేల తయారి మిరప పంటకు ఎర్రనేలలు మరియు నల్లరేగడి నేలలు అనువైనవి. పంట సాగు భూమిలో పోషకాల శాతాన్ని