పొద్దుతిరుగుడు సాగు విధానం ( Sunflower Cultivation in Telugu )

ప్రస్తుత కాలంలో పొద్దుతిరుగుడు నునే వినియోగం ఎక్కువ అయ్యి మద్దతు పెరగడం వల్ల వీటి సాగు చెయ్యడానికి రైతులు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. నేల తయారి పొద్దు తిరుగుడు పంట అన్ని కాలాలకు అనువైన పంట కావున నేల సిద్ధం చేసుకునే విధానంలో