సోయా చిక్కుడు సాగు విధానం ( soybean cultivation in telugu )

సోయా చిక్కుడు పంట ద్వారా భూసారం కూడా పెరుగుతుంది. ఇది స్వల్పకాలిక పంట 90-110 రోజులలో పంట కాలం పూర్తి అవుతుంది. జూన్ మొదటి వారం నుండి జులై మొదటి వారం మధ్య విత్తుకోవడానికి అనుకులమైన సమయము. మన తెలుగు రైతులు