కీరదోసకాయ సాగు విధానం ( keera dosa cultivation in telugu )

నేల తయారి విధానం  కీరదోసకాయ పంటకు అనువైన నేలలు నల్లరేగడి నేలలు, ఎర్రనేలలు, సారవంతమైన నీరు ఇంకే నేలలు ఈ పంటకు అనువైనవి. కానీ లవణ శాతం ఎక్కువ ఉన్న నేలలు ఈ పంటకు పనికి రావు.  తీగజాతి మొక్కలను నేల