వేరుశనగ సాగు విధానం Groundnut Cultivation in Telugu

నేల ఎంపిక వేరుశనగ పంట కోసం ఇసుక శాతం ఎక్కువ ఉండి. తేమ శాతం తక్కువగా ఉండే నేలలు చాలా అనువైనది. అలగే నల్లరేగడి నేలలు ఏమాత్రం పనికిరావు. నేల యొక్క PH 6.0 నుండి 6.5 ఉండేలా చూసుకోవాలి. మన